Inschrijving

Beste ouders, 

Om alles vlot te laten verlopen (verzekering - kledij - mails - website) zouden wij willen vragen
of jullie de inschrijving bij de Run4Kids in orde zouden willen brengen tegen 14/09/2015.
Dit wil zeggen dat enerzijds de betaling is doorgevoerd en anderzijds dat de fiche is ingevuld en doorgegeven.
(Indien jullie dit reeds hebben uitgevoerd is het voor U in orde)